A A A

23/8/2011 Důležité informace k zářijovému zahájení tréninků ASC

Vážení rodiče a milí závodníci,

Tréninky ASC Zlín začínají v pondělí 5. září 2011, tréninky nových přípravek pak po náboru v druhém týdnu od 12. září 2011. Sledujte prosím aktuální informace na těchto stránkách, zejména pak měnící se pracovní verze "Rozpisu tréninků" v sekci download a dále jmenné seznamy jednotlivých tréninkových skupin. I zde může docházet k přesunům mezi jednotlivými skupinami a to proto, že se snažíme co nejlépe optimalizovat podmínky pro trénink (počet dětí ve skupině, jejich věk, aktuální výkonnost atd.) Rozpis tréninkových hodin a skupin je proto po dobu září v provizorní podobě. Definitivní verze bude k dispozici po poradě trenérek na konci září 2011, resp. vstoupí v platnost od října 2011.

 

Děkujeme za pochopení.