A A A

AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN

Vítáme Vás na stránkách AEROBIK SPORT CENTRA ZLÍN, klubu sportovního, závodního i rekreačního aerobiku pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Náš klub vznikl v září roku 2000 za vzájemné spolupráce s 5. ZŠ Komenského II. ve Zlíně, která uvítala zájem našich trenérů připojit děti trénující aerobik k původně ryze chlapeckým sportovním třídám fotbalistů. Pro školní rok 2007-2008 bude sportovní třídy aerobiku navštěvovat 67 dětí (3.-9. třída), závodících za náš klub, přitom celkový počet dětí trénujících v našem klubu kolem 200. V závodní sezóně 2004-2005 náš klub obsadil 1. místo v pořadí úspěšnosti všech klubů sportovního aerobiku, jež každoročně vyhodnocuje Český svaz aerobiku (federace FISAF), a to na základě výsledků soutěží MS, ME a MČR ve sportovním aerobiku juniorských kategorií – do této soutěže se započítávaly výsledky cca 80 klubům z celé ČR. V roce 2004 i 2003 jsme obsadili 2. místo. V závodní sezóně 2005,2006, 2007 a 2008 se náš klub stal nejlepším juniorským klubem aerobiku v ČR (federace FIG). Naši nejlepší závodníci jsou dlouhodobě zařazování do kádru juniorské reprezentace ČR. Novým impulsem pro naše závodníky se stalo rozhodnutí trenérek našeho klubu o jejich postupné začlenění pod federaci FIG (Mezinárodní gymnastická federace), ve které se naší závodníci mají možnost utkávat v mezinárodním měřítku s mnohonásobně větší a kvalitnější konkurencí, než závodníci pod federací FISAF. FIG je také jedinou mezinárodní sportovní federací, která může v budoucnu začlenit sportovní aerobik mezi olympijské sporty. Výhradním partnerem FIG v ČR je Česká gymnastická federace.
Hodně elánu do další práce přejí našim členům i sportovcům z jiných klubů trenéři ASC Zlín.