A A A

Bankovní spojení

AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, z.s.


Fakturační adresa: Obeciny IX/3618, 760 01 Zlín

Doručovací adresa: Na Honech III/4928, 760 05 Zlín


IČO: 26548721

 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Adresa:                 Tř. T. Bati 2132, 760 01 Zlín

Název účtu:           AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN

Číslo účtu:                 1410151359/0800

Při platbě školného prosím uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které školné posíláte.

Důrazně prosíme všechny rodiče o důsledné dodržení termínů plateb školného:

I. pol.:    do konce října

II. pol.:   do konce února

Pokud nebude školné v řádném termínu zaplaceno bez předchozího písemného vysvětlení a domluvy na info@asczlin.cz, nebudou moci trenéři ASC Zlín zajistit  přístup do tréninkových hodin. Děkujeme za pochopení.