A A A

Školné

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům k úhradě školného za tréninky Vašich dětí v klubu ASC Zlín:

Vždy v září příslušného roku obdržíte od jednotlivých trenérek přihlášku se specifikací výše platby. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat i s kopií o úhradě školného (kopie výpisu z BÚ, případně kopie složenky), a to zpět jednotlivým trenérkám a v řádném termínu. Přihlášku do klubu naleznete taktéž v sekci download. Termín platby školného ze I. pol. je vždy do konce října, termín platby za II. pol. je vždy do konce února příslušného roku. Z důvodů neustále se opakujícího nedodržování termínů plateb ze strany některých z Vás, rodičů, upozorňujeme na fakt, že při neodevzdání kopie dokladu o platbě v řádném termínu nebude umožněno dlužníkům využívat treninkových hodin ASC Zlín!

POKYNY K ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO:

Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Adresa:                  Tř. T. Bati 2132, 760 01 Zlín

Název účtu:            AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN

Číslo účtu:                1410151359/0800

Při platbě školného prosím uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které školné posíláte.

Důrazně prosíme všechny rodiče o důsledné dodržení termínů plateb školného:

I. pol.:    do konce října

II. pol.:   do konce února